TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE SEMESTR DRUGI Rok Szkolny 2017/2018
poniedziałek  poniedziałek  poniedziałek
Zajęcia w SP1  
E. Sobkowska R. Mierzwa H. Daniel S. Sowińska J. Pietraszak A. Bąbelczyk E. Wenz E. Rychlewska J. Łukaszewska B. Cybel L. Rybarczyk K. Majewski R. Barnaś A. Nowak A. Jahnz A. Mazurek L. Molski M. Mituta
Ia     SP2 Ib         SP2 Ic         SP2 IV a   SP2  106 IV b    SP2 109 IV c      SP2  8 VII a    SP2   9 VII b   SP2 206 II a     G     207 II b    G    105 II c     G     107 II d    G   104 II e   G    209 III a   G   8 III b    G   205 III c   G  204 III d   G  11 III e   G   208
1 - 1 zaj. eduk.  304 1 zaj. eduk.  301 1 - 1 j.niemiecki  105 1 religia  209 1 j.polski  8 1 j.ang (I) 107 / inform (II) 109 1 w - f 1 j.polski  11 1 matematyka  9 1 j.niemiecki  104 1 wdż  206 1 - 1 biologia  103 1 - 1 j.polski  106 1 fizyka  207
2 - 2 zaj. eduk.  304 2 zaj. eduk.  301 2 w - f 2 historia  206 2 j.polski  11 2 informatyka  109 2 matematyka  204 2 j.niemiecki  105 2 matematyka  9 2 biologia  103 2 fizyka  207 2 j.polski  8 2 religia  209 2 j.polski  205 2 j.angielski  107 2 j.niemiecki  104 2 j.polski  106
3 - 3 zaj. eduk.  304 3 zaj. eduk.  301 3 j.angielski  104 3 religia  SK 3 matematyka  204 3 matematyka  9 3 fizyka  207 3 j.polski  11 3 j.niemiecki  105 3 informatyka  109 3 j.polski  8 3 biologia  103 3 historia  206 3 j.angielski  107 3 j.polski  106 3 w - f 3 w - f
4 zaj. eduk.  301 4 w - f 4 religia 4 j.polski  106 4 matematyka  9 4 j.niemiecki  105 4 j.angielski  205 4 j.polski  8 4 fizyka  207 4 j.angielski  104 4 j.polski  11 4 w - f 4 w - f 4 j.angielski  107 4 chemia  208 4 zaj.artyst.  aula 4 biologia  103 4 matematyka  209
5 zaj. eduk.  301 5 religia  222   5 matematyka 209 5 j.polski  8 5 historia  11 5 chemia  208 5 biologia  103 5 matematyka  9 5 fizyka  207 5 wdż  206 5 sztuka  aula 5 geografia  205 5 matematyka  204 5 w - f 5 w - f 5 wos  105 5 j.angielski  104
6 religia  301     6 muzyka  aula 6 j.angielski  107 6 wdż  206 6 historia  11 6 geografia  205 6 chemia  208 6 w - f 6 w - f 6 biologia  103 6 matematyka  209 6 j.polski  8 6 matematyka  204 6 fizyka  207 6 j.angielski  104 6 religia  105
7 zaj. eduk  301     7 religia  105     7 w - f 7 w - f 7 wdż  206 7 sztuka  aula 7 j.angielski   107 7 matematyka  209   7 godz. wych.  8 7 godz. wych.  205 7 godz. wych.  204 7 godz. wych.  11 7 godz.wych.  208
              8 wdż  206                    
     
wtorek   wtorek wtorek wtorek wtorek  
Zajęcia w SP1    
     
I a       SP2 I b       SP2 I c       SP2 IV a       SP2 IV b     SP2 IV c      SP2 VII a    SP2 VII b   SP2 II a     G II b    G II c     G II d    G II e   G III a   G III b    G III c   G III d   G III e   G
1 - 1 zaj. eduk.  304 1 zaj. eduk.  301 1 przyroda  103 1 matematyka  9 1 matematyka  204 1 muzyka  aula 1 j.polski  8 1 w - f 1 geografia  205 1 - 1 - 1 - 1 fizyka  209 1 religia  SK 1 j.polski  106 1 j.angielski  107 1 chemia  208
2 - 2 zaj. eduk.  304 2 zaj. eduk.  301 2 w - f 2 muzyka  aula 2 przyroda  103 2 religia  SK 2 matematyka  204 2 matematyka  9 2 j.polski  206 2 fizyka  209 2 - 2 j.angielski  107 2 j.polski  8 2 historia  11 2 chemia  208 2 geografia  205 2 j.polski  106
3 w - f  123 3 zaj. eduk.  304 3 zaj. eduk.  301 3 j.polski  106 3 przyroda  103 3 informatyka  109 3 j.niemiecki  105 3 zaj. matemat.  204 3 religia  SK 3 matematyka  9 3 historia  11 3 geografia  205 3 matematyka  209 3 j.polski  8 3 w - f 3 w - f 3 chemia  208 3 zaj.artyst  aula
4 zaj. eduk.  301 4 w - f  aula 4 j. angielski  303 4 j.niemiecki  104 4 j.polski  8 4 j.polski  205 4 zaj. matemat.  9 4 muzyka  aula 4 historia  206 4 w - f 4 w - f 4 matematyka  209 4 j.niemiecki  105 4 matematyka  204 4 j.angielski  107 4 religia  SK 4 j.polski  106 4 historia  11
5 zaj. eduk.  301 5 j. angielski  110   5 matematyka 209 5 informatyka 109 5 j.angielski  104 5 w - f 5 w - f 5 biologia  103 5 historia  206 5 j.polski  205 5 j.polski  106 5 fizyka  207 5 j.angielski  107 5 j.niemiecki  105 5 historia  11 5 matematyka  204 5 wos  8
6 j. angielski  301     6 wdż  206 6 w - f 6 w - f 6 fizyka  207 6 inform (I) 109 / j.ang (II) 107 6 j.polski  205 6 religia  8 6 j.niemiecki  105 6 historia  11 6 j.polski  106 6 biologia  103 6 zaj.artyst  aula 6 matematyka  204 6 j.niemiecki  104 6 matematyka  209
7 zaj. eduk.  301           7 j.polski  106 7 religia  8 7 godz. wych.  207 7 godz.wych.  105 7 godz.wych.  107 7 godz. wych.  104 7 godz. wych.  209 7 w - f 7 matematyka  204 7 biologia  103 7 zaj.artyst  aula  
                    8 religia  8 8 w - f 8 w - f          
środa Zajęcia w SP1   środa środa środa środa  
     
I a        SP2 I b       SP2 I c       SP2 IV a       SP2 IV b      SP2 IV c      SP2 VII a    SP2 VII b   SP2 II a     G II b    G II c     G II d    G II e   G III a   G III b    G III c   G III d   G III e   G
1 - 1 zaj. eduk.  304 1 w - f 1 - 1 - 1 - 1 j.polski  8 1 matematyka  204 1 j.niemiecki  105 1 fizyka  207 1 biologia  103 1 w - f 1 w - f 1 - 1 j.angielski  107 1 religia  SK 1 - 1 -
2 - 2 zaj. eduk.  304 2 zaj. eduk.  301 2 matematyka 209 2 w - f 2 w - f 2 matematyka  9 2 j.polski  206 2 informatyka  109 2 j.niemiecki  105 2 j.angielski  107 2 j.polski  8 2 biologia  103 2 chemia  208 2 matematyka  204 2 j.polski  106 2 religia  SK 2 j.niemiecki  104
3 - 3 zaj. eduk.  304 3 zaj. eduk.  301 3 informatyka 109 3 matematyka  9 3 j.angielski  104 3 chemia  208 3 j.niem (I) 105 / j.ang (II) 107 3 sztuka  aula 3 biologia  103 3 j.polski  11 3 matematyka  209 3 j.polski  8 3 w - f 3 j.polski  206 3 matematyka  204 3 j.polski  106 3 fizyka  207
4 zaj. eduk.  301 4 religia 4 zaj. eduk.  222 4 j.angielski  104 4 j.angielski  107 4 j.polski  8 4 plastyka  aula 4 geografia  205 4 matematyka  9 4 w - f 4 w - f 4 fizyka  207 4 religia  SK 4 matematyka  204 4 j.polski  206 4 historia  11 4 j.polski  106 4 chemia  208
5 zaj. eduk.  301   5 religia 222 5 w - f 5 j.polski  206 5 j.niemiecki  105 5 j.angielski  103 5 fizyka  207 5 j.polski  8 5 informatyka  109 5 matematyka  9 5 j.angielski  104 5 historia  11 5 historia  106 5 geografia  205 5 j.angielski  107 5 matematyka  204 5 matematyka  209
6 zaj. eduk.  301     6 j.polski  106 6 wdż  206 6 muzyka  aula 6 historia  11 6 j.ang (I) 107 / j.niem (II) 105 6 j.angielski  103 6 j.polski  8 6 religia  SK 6 informatyka  109 6 chemia  208 6 geografia  205 6 fizyka  207 6 j.niemiecki  104 6 w - f 6 w - f
7 religia  301     7 godz.wych.  106 7 godz. wych.  109 7 godz. wych.  8 7 godz. wych.  9 7 godz. wych.  206 7 w - f   7 sztuka  aula 7 religia  SK 7 j.angielski  103 7 j.niemiecki  105   7 chemia  208 7 fizyka  207 7 historia  11
            8 wdż  206                      
     
czwartek Zajęcia w SP1   czwartek czwartek czwartek czwartek  
     
I a        SP2 I b       SP2 I c      SP2 IV a       SP2 IV b      SP2 IV c      SP2 VII a    SP2 VII b   SP2 II a     G II b    G II c     G II d    G II e   G III a   G III b    G III c   G III d   G III e   G
1 - 1 zaj. eduk.  304 1 zaj. eduk.  301 1 przyroda  103 1 - 1 - 1 w - f 1 w - f 1 fizyka  207 1 j.polski  8 1 - 1 wdż  206 1 j.polski  9 1 fizyka  209 1 religia  SK 1 matematyka  204 1 - 1 j.angielski  107
2 zaj. eduk.  301 2 zaj. eduk.  304 2 w - f 2 technika  109 2 przyroda  103 2 j.polski  8 2 fizyka  207 2 historia  206 2 j.angielski  107 2 chemia  208 2 fizyka  209 2 j.polski  9 2 wos  11 2 religia  SK 2 w - f 2 w - f 2 matematyka  204 2 geografia  205
3 w - f  122 3 zaj. eduk.  304 3 zaj. eduk.  302 3 j.polski  106 3 technika  109 3 przyroda  103 3 j.polski  9 3 religia  SK 3 religia  SK 3 wos  206 3 j.polski  8 3 chemia  208 3 fizyka  207 3 j.niemiecki  105 3 matematyka  204 3 geografia  205 3 w - f 3 w - f
4 zaj. eduk.  301 4 j. angielski  110 4 zaj. eduk.  302 4 w - f 4 j.polski  107 4 technika  109 4 j.niemiecki  105 4 chemia  208 4 j.polski  8 4 biologia  103 4 matematyka  9 4 j.niemiecki  104 4 religia  SK 4 wos  206 4 wos  11 4 j.polski  106 4 geografia  205 4 zaj.artyst  aula
5 zaj. eduk.  301   5 j. angielski  303 5 zaj. matemat. 209 5 zaj. matemat.  9 5 zaj. matemat.  204 5 biologia  103 5 j.niem (I) 105 / j.ang (II) 107 5 wos  206 5 j.angielski  104 5 chemia  208 5 w - f 5 w - f 5 zaj. artyst.  Aula 5 j.polski  8 5 j.polski  106 5 historia  11 5 religia  SK
6 j. angielski  301     6 j.niemiecki  104 6 j.niemiecki  105 6 matematyka  204 6 matematyka  9 6 j.polski  8 6 biologia  103 6 religia  SK 6 geografia  205 6 wos  11 6 sztuka  aula 6 w - f 6 chemia  208 6 j.angielski  107 6 j.polski  106 6 matematyka  209
        7 w - f 7 w - f 7 geografia  205 7 matematyka  204   7 matematyka  9 7 j.angielski  107 7 j.angielski  104 7 matematyka  209 7 j.polski  8   7 wos  SK 7 zaj.artyst  aula 7 j.polski  106
                                   
piątek Zajęcia w SP1   piątek piątek piątek piątek  
     
I a         SP2 I b        SP2 I c       SP2 IV a       SP2 IV b      SP2 IV c      SP2 VII a    SP2 VII b   SP2 II a     G II b    G II c     G II d    G II e   G III a   G III b    G III c   G III d   G III e   G
1 - 1 zaj. eduk.  304 1 zaj. eduk.  301 1 j.polski  106 1 religia  SK 1 matematyka  204 1 geografia  205 1 j.ang (I) 107 / j.niem (II) 105 1 j.polski  8 1 wdż  206 1 matematyka  9 1 j.angielski  104 1 matematyka  209 1 chemia  208 1 zaj.artyst  aula 1 - 1 w - f 1 w - f
2 - 2 zaj. eduk.  304 2 zaj. eduk.  301 2 j.angielski  104 2 matematyka  9 2 plastyka  aula 2 biologia  103 2 chemia  208 2 w - f 2 historia  206 2 j.polski  8 2 religia  SK 2 informatyka  109 2 j.angielski  107 2 j.niemiecki  105 2 geografia  205 2 historia  11 2 j.polski  106
3 zaj. eduk.  301 3 zaj. eduk.  304 3 w - f 3 matematyka 209 3 j.angielski  107 3 j.polski  8 3 j.angielski  9 3 biologia  103 3 historia  206 3 j.angielski  104 3 wos  SK 3 historia  11 3 j.niemiecki  105 3 w - f 3 geografia  205 3 zaj.artyst  aula 3 chemia  208 3 j.polski  106
4 zaj. eduk.  301 4 w - f 4 zaj. eduk.  302 4 religia  SK 4 w - f 4 w - f 4 matematyka  9 4 plastyka  aula 4 j.angielski  107 4 j.polski  8 4 j.niemiecki  105 4 matematyka  209 4 j.polski  106 4 j.polski  206 4 historia  11 4 fizyka  207 4 matematyka  204 4 geografia  205
5 zaj. eduk.  301     5 historia  206 5 plastyka  aula 5 religia  SK 5 w - f 5 w - f 5 geografia  205 5 matematyka  9 5 historia  11 5 j.polski  106 5 j.angielski  107 5 matematyka  204 5 j.polski  8 5 j.niemiecki  104 5 fizyka  207 5 biologia  103
6 w - f  122     6 plastyka  aula 6 j.polski  8 6 j.angielski  104 6 j.polski  106 6 historia  206 6 matematyka  9 6 w - f 6 w - f 6 biologia  103 6 historia  11 6 geografia  205 6 fizyka  207 6 matematyka  204 6 religia  SK 6 j.angielski  107
          7 religia  SK 7 j.polski  8           7 zaj. artyst.  Aula 7 w - f 7 w - f 7 j.angielski  107 7 j.niemiecki  104