TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZARNKOWIE SEMESTR PIERWSZY Rok Szkolny 2019/2020 od 04.10.2019 r.
poniedziałek  poniedziałek  poniedziałek 
 
B. Cybel M. Wiśniewska E. Grochowska K. Kicza M. Benrot E. Sobkowska R. Mierzwa H. Daniel E. Wenz A. Nowak A. Mazurek L. Molski J. Łukaszewska E. Rychlewska J. Pietraszak A. Bąbelczyk L. Rybarczyk R. Barnaś A. Jahnz M. Mituta
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a         SP2 II b     SP2 III a         SP2 III b         SP2 III c         SP2 IV a   SP2  9 V a   SP2  8 V b      SP2  204 V c      SP2  11 V d     SP2  207 VI a       SP2  206 VI b     SP2  109 VI c     SP2  105 VII a    SP2  107 VII b   SP2 209 VIII a    SP2   205 VIII b    SP2   208
1 zaj.eduk  1/1   1 - 1 zaj.eduk.  2/2 1 zaj.eduk.  2/5 1 - 1 - 1 j.angielski  10 1 zaj.eduk.  1/2 1 - 1 w - f 1 w - f 1 - 1 religia  11 1 informatyka  109 1 plastyka  aula 1 - 1 j.polski  105 1 j.niemiecki  104 1 j.polski  8 1 matematyka  9
2 zaj.eduk.  1/1 2 - 2 zaj.eduk.  2/2  2 w - f 2 j.angielski  10 2 - 2 zaj.eduk.  2/1 2 zaj.eduk.  1/2 2 matematyka  9 2 religia  11 2 informatyka  109 2 j.polski  105 2 plastyka  aula 2 j.polski  106 2 j.niemiecki  104 2 matematyka  204 2 w - f 2 w - f 2 j.polski  8 2 j.angielski  107
3 w - f 3 zaj.eduk.  2/2 3 j.angielski  10 3 zaj.eduk  2/5 3 zaj.eduk.  2/1 3 zaj.eduk  1/1 3 w - f 3 zaj.eduk.  1/2 3 j.niemiecki  103 3 j.polski  8 3 plastyka  aula 3 w - f 3 w - f 3 j.niemiecki  104 3 matematyka  9 3 j.polski  105 3 informatyka  109 3 religia  11 3 j.angielski  107 3 j.polski  106
4 zaj.eduk.  1/1 4 w - f 4 zaj.eduk.  2/2 4 zaj.eduk.  2/5 4 w - f 4 zaj.eduk.  1/2 4 zaj.eduk.  2/1 4 j.angielski  10 4 j.polski  105 4 j.angielski  107 4 biologia  103 4 matematyka  9 4 historia  11 4 matematyka  204 4 w - f 4 w - f 4 matematyka  207 4 j.polski  8 4 j.niemiecki  104 4 wos  206
5 j.angielski  1/1 5 zaj.eduk.  2/2 5 w - f 5 j.angielski  10 5 zaj.eduk.  2/5 5 zaj.eduk.  1/2   5 religia  2/1 5 w - f 5 biologia  103 5 j.polski  105 5 j.niemiecki  104 5 j.polski  8 5 historia  206 5 technika  109 5 historia  11 5 religia  106 5 matematyka  209 5 chemia  208 5 fizyka  207
  6 j.angielski  2/2     6 zaj.eduk.  2/5 6 zaj.eduk.  1/2     6 przyroda  208 6 matematyka  209 6 religia  106 6 historia  11 6 matematyka  207 6 technika  109 6 j.polski  8 6 religia  9 6 j.niemiecki  104 6 geografia  205 6 wos  206 6 biologia  103
  7 zaj.komp.  10       7 j.angielski  1/2     7 wdż  206     7 religia  9       7 technika  109 7 godz.wychow. 107 7 godz.wych  209 7 godz. wychow. 205 7 godz. wych  208
                                       
 
wtorek   wtorek wtorek
 
 
I a     SP2 I b        SP2 I c         SP2 II a         SP2 II b       SP2 III a       SP2 III b      SP2 III c       SP2 IV a       SP2 V a     SP2 V b      SP2 V c      SP2 V d         SP2 VI a         SP2 VI b       SP2 VI c       SP2 VII a    SP2 VII b   SP2 VIII a     SP2 VIII b    SP2
1 zaj.eduk.  1/1 1 - 1 zaj.eduk  2/2 1 zaj.eduk.  2/5 1 - 1 - 1 zaj.komp.  10 1 zaj.eduk.   1/2 1 technika  109 1 geografia  205 1 j.polski   105 1 matematyka  9 1 - 1 j.polski  106 1 - 1 matematyka  204 1 j.angielski  107 1 j.polski  8 1 matematyka  209 1 chemia  208
2 zaj.eduk.  1/1 2 - 2 w - f 2 zaj.eduk.  2/5 2 - 2 zaj.komp.  10 2 zaj.eduk.   2/1 2 zaj.eduk.   1/2 2 matematyka  9 2 matematyka 209 2 technika  109 2 j.polski  105 2 muzyka  aula 2 w - f 2 historia  206 2 j.angielski  107 2 geografia  205 2 chemia  208 2 j.polski  8 2 j.polski  106
3 zaj.eduk.  1/1 3 - 3 zaj.eduk.  2/2 3 zaj.eduk.  2/5 3 zaj.komp.  10 3 zaj.eduk.  1/2 3 zaj.eduk.   2/1 3 w - f 3 muzyka  aula 3 wdż  206 3 geografia  205 3 technika  109 3 j.polski  8 3 matematyka  204 3 matematyka  9 3 j.polski  105 3 matematyka  207 3 historia  11 3 w - f 3 w - f
4 j.angielski  1/1 4 w - f 4 zaj.eduk.  2/2 4 zaj.komp.   10 4 zaj.eduk   2/5 4 w - f   4 zaj.eduk.   2/1 4 zaj.eduk.   1/2 4 w - f 4 w - f 4 w - f 4 religia  106 4 j.angielski  9 4 wdż  206 4 j.polski  8 4 j.niemiecki  104 4 fizyka  207 4 matematyka  209 4 historia  11 4 zaj.polon.  105
5 religia  1/1 5 zaj.eduk.  2/2     5 zaj.eduk.  2/5 5 zaj.eduk.  1/2 5  w - f 5 zaj.komp.  10 5 j.polski  105 5 j.polski 8 5 j.angielski  107 5 j.angielski  9 5 matematyka  207 5 j.angielski  104 5 w - f 5 w - f 5 historia  206 5 muzyka  aula 5 religia  106 5 historia  11
  6 zaj.eduk.  2/2     6 zaj.eduk.  2/5 6 zaj.eduk.  1/2     6 j.angielski  9 6 j.niemiecki  104 6 matematyka  204 6 w - f 6 w - f 6 muzyka  aula 6 j.angielski  107 6 religia  8 6 religia  106 6 biologia  103 6 wos  206 6 fizyka  207
  7 zaj.eduk.  2/2     7 religia  2/5               7 j.niemiecki  104   7 muzyka  aula   7 j.polski  105 7 j.angielski  9 7 fizyka  207 7 religia  106
                                       
środa   środa środa
 
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a          SP2 II b        SP2 III a       SP2 III b         SP2 III c       SP2 IV a       SP2 V a      SP2 V b      SP2 V c         SP2 V d          SP2 VI a         SP2 VI b       SP2 VI c       SP2 VII a    SP2 VII b   SP2 VIII a     SP2 VIII b    SP2
1 zaj.eduk.   1/1 1 - 1 zaj.eduk.  2/2 1 zaj.eduk.  2/5 1 - 1 - 1 religia   10 1 zaj.eduk.   1/2 1 - 1 plastyka  aula 1 j.niemiecki  104 1 j.polski  105 1 j.angielski  107 1 w - f 1 j.polski  8 1 matematyka  204 1 chemia  208 1 biologia  103 1 matematyka 209 1 j.polski  106
2 zaj.eduk.   1/1 2 religia  10 2 zaj.eduk.  2/2 2 zaj.eduk.  2/5 2 - 2 - 2 zaj.eduk.   2/1 2 zaj.eduk.   1/2 2 w - f 2 j. polski  8 2 j.polski  105 2 j.angielski  107 2 j.niemiecki  104 2 j.polski  106 2 biologia  103 2 plastyka  aula 2 w - f 2 w - f 2 geografia  205 2 j.angielski  9
3 w - f 3 j.angielski   1/1 3 zaj.eduk.  2/2 3 zaj.eduk.  2/5 3 - 3 religia  10 3 zaj.eduk.   2/1 3 zaj.eduk.   1/2 3 j.niemiecki  103 3 matematyka  209 3 historia  11 3 w - f 3 w - f 3 geografia  205 3 historia  206 3 j.polski  105 3 plastyka  aula 3 j.angielski  107 3 j.polski  8 3 j.niemiecki  104
4 zaj.eduk.   1/1 4 zaj.komp.  10 4 zaj.eduk.  2/2 4 zaj.eduk.  2/5 4 w - f 4 zaj.eduk.   1/2 4 zaj.eduk.   2/1 4 w - f 4 j.angielski  107 4 j.angielski  106 4 matematyka  204 4 j.niemiecki  104 4 matematyka  207 4 matematyka  209 4 matematyka  9 4 historia  11 4 j.polski  105 4 j.polski  8 4 w - f 4 w - f
5 zaj.komp.  10 5 zaj.eduk.  2/2 5 religia   1/1 5 w - f 5 zaj.eduk.   2/5 5 zaj.eduk.   1/2 5 zaj.eduk.   2/1   5 j.polski  105 5 technika  109 5 religia  106 5 wdż  206 5 j.polski  8 5 j.niemiecki  104 5 w - f 5 w - f 5 biologia  103 5 fizyka  207 5 j. angielski  107 5 matematyka  9
  6 zaj.eduk.   2/2     6 zaj.eduk.   2/5 6 zaj.eduk.   1/2     6 godz.wych.  9 6 godz.wych.  8 6 godz.wych.  204 6 godz.wych.  11 6 godz.wych.  207 6 godz.wych.  206 6 godz.wych.  109 6 godz.wych.  105 6 j.angielski  107 6 geografia  205 6 biologia  103 6 religia  106
        7 zaj.eduk.  2/5       7 zaj.matem.  9         7 religia  106     7 zaj.matem.  207 7 informatyka  109   7 historia  11
                                       
 
czwartek   czwartek czwartek
 
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a        SP2 II b        SP2 III a       SP2 III b       SP2 III c      SP2 IV a       SP2 V a      SP2 V b      SP2 V c         SP 2  V d          SP2 VI a         SP2 VI b        SP2 VI c       SP2 VII a    SP2 VII b   SP2 VIII a     SP2 VIII b    SP2
1 zaj.eduk.   1/1 1 - 1 zaj.eduk.  2/2 1 j.angielski  10 1 - 1 - 1 zaj.eduk.   2/1 1 zaj.eduk.   1/2 1 religia  11 1 - 1 muzyka  aula 1 informatyka  109 1 matematyka  207 1 j.polski  106 1 j.angielski  107 1 matematyka  204 1 chemia  208 1 j.polski  8 1 matematyka  209 1 edb  9
2 zaj.eduk.   1/1 2 - 2 w - f 2 zaj.eduk.   2/5 2 - 2 j.angielski  10 2 zaj.eduk.   2/1 2 zaj.eduk.   1/2 2 przyroda  208 2 muzyka  aula 2 j.angielski  106 2 j.polski  105 2 religia  11 2 historia  206 2 j.polski  8 2 geografia  205 2 matematyka  207 2 matematyka  209 2 edb  9 2 informatyka  109
3 zaj.eduk.   1/1 3 - 3 zaj.eduk.  2/2 3 zaj.eduk.   2/5 3 religia   10 3 zaj.eduk.   1/2  3 j.angielski  2/1 3 w - f 3 matematyka  9 3 historia  206 3 j.polski  105 3 geografia  205 3 informatyka  109 3 zaj.matem.  204 3 religia  11 3 muzyka  aula 3 fizyka  207 3 j.niemiecki  104 3 j.angielski  107 3 j.polski  106
4 religia   1/1 4 w - f 4 zaj.eduk.  2/2 4 zaj.eduk.   2/5 4 w - f 4 zaj.eduk.  1/2 4 zaj.eduk.   2/1 4 j.angielski  10 4 j.polski  105 4 w - f 4 w - f 4 matematyka  9 4 j.polski  8 4 j.angielski  104 4 informatyka  109 4 j.angielski  107 4 historia  206 4 zaj. matem.  209 4 historia  11 4 j.polski  106
  5 zaj.eduk   2/2 5 j.angielski  1/1 5 religia  10 5 zaj.eduk.  2/5 5 zaj.eduk.  1/2 5 w - f   5 w - f 5 j.niemiecki  104 5 matematyka  204 5 biologia  103 5 historia  11 5 plastyka  aula 5 zaj.matem.  9 5 j.polski  105 5 w - f 5 w - f 5 zaj.polon.  8 5 geografia  205
  6 zaj.eduk.   2/2      6 zaj.eduk.   2/5 6 w - f     6 historia  11 6 j.polski  8 6 wdż  206 6 muzyka  aula 6 biologia  103 6 w - f 6 geografia  205 6 informatyka  109 6 j.polski  105 6 j.angielski  107 6 j.niemiecki  104 6 matematyka  9
  7 zaj.eduk.  2/2     7 zaj.eduk.  2/5         7 informatyka  109             7 j niemiecki  104 7 plastyka  aula 7 w - f 7 w - f
                                       
piątek   piątek piątek
 
I a     SP2 I b         SP2 I c         SP2 II a         SP2 II b         SP2 III a        SP2 III b       SP2 III c       SP2 IV a       SP2 V a      SP2 V b      SP2 V c        SP2 V d          SP2 VI a         SP2 VI b        SP2 VI c       SP2 VII a    SP2 VII b   SP2 VIII a     SP2 VIII b    SP2
1 zaj.eduk.   1/1 1 - 1 zaj.komp.   10 1 religia   2/5 1 - 1 - 1 zaj.eduk.   2/1 1 zaj.eduk.   1/2 1 religia  11 1 j.angielski  107 1 matematyka  204 1 j.angielski  205 1 wdż  206 1 j.polski  106 1 matematyka  9 1 zaj.matem.  209 1 w - f 1 w - f 1 fizyka  207 1 chemia  208
2 zaj.eduk.   1/1 2 - 2 zaj.eduk.  2/2 2 zaj.eduk.   2/5 2 - 2 - 2 religia   2/1 2 zaj.eduk.   1/2 2 informatyka  109 2 w - f 2 w - f 2 matematyka  9 2 j.angielski  205 2 religia  11 2 j.angielski  107 2 j.niemiecki  104 2 j.polski  105 2 chemia  208 2 j. polski  8 2 wos  206
3 zaj.eduk.   1/1 3 religia  10 3 zaj.eduk.  2/2 3 zaj.eduk.   2/5 3 - 3 w - f 3 zaj.eduk.   2/1 3 zaj.eduk.  1/2 3 j.angielski  205 3 historia  206 3 j.angielski  107 3 w - f 3 w - f 3 matematyka  204 3 j.niemiecki  104 3 j.polski  105 3 matematyka  207 3 j.polski  8 3 chemia  208 3 matematyka  9
4 w - f 4 zaj.eduk.  2/2 4 religia  10 4 w - f 4 j.angielski   2/5 4 zaj.eduk.  1/2 4 zaj.eduk.   1/1 4 zaj.eduk.  1/2 4 matematyka  9 4 matematyka  209 4 j.polski  105 4 historia  11 4 j.polski  8 4 biologia  103 4 w - f 4 w - f 4 j.angielski  107 4 fizyka  207 4 religia  106 4 j.niemiecki  104
  5 zaj.eduk.  2/2     5 zaj.eduk.  2/5 5 zaj.eduk.   1/2   5 religia  10 5 plastyka  aula 5 j.polski  8 5 historia  11 5 j.polski  105 5 geografia  205 5 j.angielski  104 5 religia  106 5 j.angielski  107 5 biologia  103 5 matematyka  209 5 w - f 5 w - f
  6 zaj.eduk.  2/2     6 zaj.eduk.   2/5 6 religia   1/2     6 j.polski  105 6 religia  106 6 j.niemiecki  104 6 plastyka  aula 6 technika  109 6 w - f 6 j.polski  8 6 biologia  103 6 geografia  205 6 historia  11 6 matematyka  209 6 j.angielski  107
  7 zaj.eduk.   2/2     7 zaj.eduk.   2/5                     7 muzyka  aula 7 religia  106 7 informatyka  109